Logopeda Lewsza Katarzyna Lewsza

Logopeda Lewsza Katarzyna Lewsza

mgr Urszula Kondraciuk

speech therapist
5.00 / plural.opi12ia
Dzieci i dorośli:
przygotowywanie do leczenia ortodontycznego
terapia w trakcie leczenia ortodontycznego
diagnoza i ... see full description
change TERAPIA - KOLEJNE SPOTKANIE
150 zł  ·  45 min.
Nearest available date: tomorrow

mgr Zuzanna Bronowska

speech therapist, neurologopedist
Dorośli:
afazja (zaburzenia mowy i komunikacji po incydentach neurologicznych - udar)
Dzieci i dorośli:
terapia mowy ... see full description
change TERAPIA - KOLEJNE SPOTKANIE
150 zł  ·  45 min.
Nearest available date: 2023-03-27

mgr Agata Witan

speech therapist
5.00 / plural.opi1ia
Dzieci i dorośli:
wady wymowy
opóźniony rozwój mowy
symutlaniczno-sekwencyjna nauka czytania
change TERAPIA - KOLEJNE SPOTKANIE
150 zł  ·  45 min.
Nearest available date: 2023-04-05

mgr Katarzyna Lewsza

speech therapist
5.00 / plural.opi18ia
Dorośli i dzieci od 4 roku życia.:
terapia miofunkcjonalna,
pozycja spoczynkowa języka i połykanie
przygotowanie do l... see full description
change TERAPIA - KOLEJNE SPOTKANIE
150 zł  ·  45 min.
Nearest available date: none
Street Dubois 2 / 5, 00-196 Warszawa, logopedalewsza@gmail.com