Poradnia Psychologiczna Preludium Filipiak, Hull, Michalik, Tarnowska S.C.


Maja Filipiak

psychologist, child psychologist, psychotherapist
5.00 / plural.opi2ia
change Konsultacja wstępna diagnostyczna dzieci
250 PLN  ·  50 min.
Nearest available date: tomorrow

mgr Beata Hull

psychologist, psychotherapist
5.00 / plural.opi6ia
„Pomoc psychologiczną rozumiem, jako towarzyszenie drugiej osobie w drodze do rozumienia siebie. Staram się stworzyć bez... see full description
change Sesja psychoterapii dorośli
200 PLN  ·  50 min.
Nearest available date: 2022-12-07

dr Aleksandra Konopa

psychiatrist
change Konsultacja wstępna psychiatryczna
250 PLN  ·  50 min.
Nearest available date: 2022-12-19
Street Łukowska 60 / 3, 04-133 Warszawa, tel. no.: 500 428 708 , recepcja@poradniapreludium.pl